Můstky

V případě ztráty jednoho nebo více zubů je jednou z možností zhotovení můstku. Po důkladném vyšetření stavu zbytkových zubů a stanovení jejich biologické kvality, je třeba obrousit zuby sousedící s chybějícím zubem. Při ztrátě více zubů je mnohdy nutné obrousit více než dva sousední zuby. Ošetření se provádí v lokální anestezii, je tedy bezbolestné. Po obroušení zubů se zhotoví otisky, na základny kterých vyhotoví zubní technik náhradu. Během doby, dokud se vyhotoví definitivní náhrada, jsou obroušené zuby chráněny provizorním můstkem. Pacient tedy odchází z ambulance vždy se zuby. Po vyhotovení definitivního můstku se pevně nacementuje na obroušené zuby.