Korunky

K ošetření rozsáhlého poškození zubu se používají keramické korunky. Pomocí keramických korunek lze zrekonstruovat zub do původního přičemž zachováváme vysokou estetiku a dlouhou životnost. Existuje několik typů materiálů, z nichž mohou být korunky zhotoveny.

Můstky

V případě ztráty jednoho nebo více zubů je jednou z možností zhotovení můstku. Po důkladném vyšetření stavu zbytkových zubů a stanovení jejich biologické kvality, je třeba obrousit zuby sousedící s chybějícím zubem. Při ztrátě více zubů je mnohdy nutné obrousit více než dva sousední zuby. Ošetření se provádí v lokální anestezii, je tedy bezbolestné.

Volba materiálu závisí na konkrétním stavu a požadavků pacienta. V první fázi se zub obrousí, zhotoví se otisky a zub se osadí dočasnou pryskyřičnou korunkou, která chrání zub po celou dobu ošetření. Dočasná korunka umožňuje pacientovi bez problémů jíst, mluvit a okolí si ani nevšimne, že právě probíhá stomatologické ošetření. Ve druhé fázi se dočasná korunka sejme a nahradí se definitivní.

Po obroušení zubů se zhotoví otisky, na základny, kterých vyhotoví zubní technik náhradu. Během doby, dokud se vyhotoví definitivní náhrada, jsou obroušené zuby chráněny provizorním můstkem. Pacient tedy odchází z ambulance vždy se zuby. Po vyhotovení definitivního můstku se pevně nacementuje na obroušené zuby.